Voor veel kinderen is het iedere dag weer flink zwoegen in hun klas. Het onderwijs is ondanks alle vernieuwende plannen van doelgericht leren, gepersonaliseerd leren en kindgericht lesgeven nog altijd niet in staat om het beste uit ieder kind te halen. Als leerkracht met ruim eenenveertig jaar ervaring zag ik ook iedere dag dat kinderen in de klas in zichzelf gekeerd raken omdat zij altijd net even wat langzamer lijken dan de rest. Als je als leerkracht dan niet heel goed oppast raak je zo’n kind snel kwijt. De twijfel over het eigen kunnen wordt groter dan het leerprobleem.  Ook het passend onderwijs zorgt voor veel extra groepsdynamiek en een extra belasting voor kinderen én leerkrachten. In het verleden kwam ik in mijn vrije tijd regelmatig in contact met kinderen waarvan het talent op school door de juf of meester niet of onvoldoende werd herkend of erkend. Met deze kinderen werkte ik voornamelijk aan het zelfvertrouwen en daarnaast leerde ik ze dat ze veel meer konden dan ze zelf dachten. Door deze succeservaringen werd de weg omhoog vaak ingezet en dat resulteerde in betere leerprestaties maar vooral ook in zelfbewustere en gelukkigere kinderen. Ik besloot van deze hobby mijn deeltijdberoep te gaan maken en daarom ook dat ik in 2012 ben begonnen met Solon! Coaching & advies. En nu zo’n 10 jaar later was het tijd voor de volgende stap en breidde ik deze werkzaamheden uit ten koste van het werk in en voor een klas. Ik ben in september 2021 gestopt met mijn vaste baan als groepsleerkracht en werk inmiddels fulltime als zelfstandig bijles- en studiecoach. Naast het werken met basisschoolleerlingen en onderbouwleerlingen van het middelbaar onderwijs bleek er ook een doelgroep interesse te hebben in mijn ondersteuning en advies. Daarom zet ik tegenwoordig mijn ervaring ook in bij het individueel begeleiden van PABO studenten. Inmiddels zijn er al verschillende studenten blij met mijn hulp en begeleiding bij het behalen van de taal- en rekentoetsen en de feedback bij alle schriftelijke werkzaamheden die voor de opleiding gedaan moeten worden. Zo reageerde een blije eindexamenkandidate dat zij er voor de eerste keer sinds de start van haar opleiding in was geslaagd een ingeleverd werkstuk zonder commentaar goedgekeurd te krijgen. Daarvoor had ik slechts anderhalf uur werk nodig gehad en precies 69 suggesties gedaan voor aanpassingen en verbeteringen. Ook behaalde in 2021 een neveninstromer uiteindelijk precies volgens onze gezamelijke planning haar diploma als leerkracht basisonderwijs. Een tweejarig traject dat uiteindelijk na ruim 3 jaar (deels ook door Covid-19) bijna door haar vroegtijdig was gestaakt. Samen hadden we aan een kleine 8 maanden genoeg om zowel een goed stappenplan en tijdspad op te stellen waarbij ze zowel haar stage alsook haar onderzoek met heel veel administratief werk afgerond en goedgekeurd kon krijgen. Wekelijks één uurtje online sparren bleek meestal voldoende…