Afhankelijk van de intensiteit en de duur van de begeleiding maken we samen vooraf een kostenberekening. Contacturen worden niet met een stopwatch bijgehouden en meteen in rekening gebracht. We gaan meestal uit van een gemiddelde contacttijd van één of twee keer een uur per week. Deze momenten kunnen voor Pabo-studenten ook via de telefoon of via internetapplicaties zoals Skype, Zoom en Teams plaatsvinden. Met basisschoolleerlingen werkt een één op één persoonlijk contact (bij hen thuis en in aanwezigheid van een ouder) in de praktijk veel beter. In de voor hen vertrouwde omgeving voelen ze zich vrijer en veiliger en komen ze gemakkelijker tot resultaten.

Reistijden en reiskosten worden alleen berekend buiten een straal van ca. 20 km rondom Eindhoven. Voor 2022 bedraagt het kilometertarief € 0,23 (exclusief BTW). Voor trajecten met een looptijd van langer dan drie maanden geldt een reductie op de uurvergoeding. Ook Pabo studenten kunnen bij een langere looptijd rekenen op een interessant voorstel. Bij een structurele begeleiding maken we vaak een offerte voor de (resterende) verwachte duur van de opleiding met een minumum aantal uren per maand of kwartaal. Het tarief wordt dan tijdens deze periode niet meer gewijzigd anders dan door overheidsmaatregelen zoals BTW veranderingen of premiestijgingen. Zo zijn er in ieder geval geen financiële tegenvallers te verwachten. Bij urenoverschrijding in een bepaalde maand kan een betalingsregeling ervoor zorgen dat het vooraf afgesproken maandelijkse bedrag niet (enorm) wordt overschreden. Kortom: geld kan nooit een reden zijn om een begeleiding wel of niet te doen. De meeste waarde wordt gehecht aan het behalen van de doelen die we vooraf samen hebben gesteld.