Ieder traject begint met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Daarbij maken we kennis en brengen we het op te lossen probleem samen in kaart. Als alle partijen voldoende aanleiding zien om een begeleiding te starten, maken we een overeenkomst op met daarin aantal begeleidingsuren, -termijn en -kosten. Na de ondertekening hiervan kan de begeleiding snel starten.

Ik doe geen onderzoek en houd me ook niet bezig met het opbouwen van vuistdikke dossiers en verslagleggingen. Wel begeleid ik kinderen en studenten en houd ouders van minderjarigen op de hoogte van ontwikkelingen. Als het nodig is ga ik bij basisschoolleerlingen op verzoek van ouders ook mee naar de school van het kind om in gesprek te gaan over mijn aanpak en ervaringen en vorderingen. Mogelijk kan ik op die manier ook op school voor verbeteringen en verandering zorgen.

Pabo-studenten kunnen rekenen op de kennis en ondersteuning van een ervaren leerkracht. In de afgelopen ruim 40 jaren heb ik in alle groepen les mogen geven. Mijn laatste schooljaar stond ik naast een halve dag in de bovenbouw als ondersteuner ook 2 dagen in groep 3. Een uitdaging omdat ik net dit leerjaar nog niet eerder stuctureel had mogen doen maar dankzij een uitstekende duo en het geluk dat ik tijdens de coronatijd deze kinderen voor het grootste deel ook al wel in groep 1/2 mocht begeleiden is het iedere week weer een leuke ervaring voor zowel de kinderen als voor mij geweest.